30 czerwca zakończyliśmy projekt pod hasłem „Nauka komunikacji – kłopotliwe (trudne) pytania i rozmowy” do kórych zaprosiliśmy dzieci słyszące i niesłyszące, dorosłe osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszce i głuchoniewidome.

Naszym celem było poszerzenie kompetencji w jakże trudnej sztuce komunikacji.

Projekt realizowany był w partnerstwie z:

  • Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Olsztynie
  • Ośrodkiem Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie
  • Warmińsko-Mazurską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Na jego zakończenie przygotowaliśmy występ – pantomimę pt. „Przepis na szczęście”.

 

Jednostką współfinansującą był Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.