Występy, występy…

Pięknym zwieńczeniem szeregu warsztatów, podczas których dzieci uczyły się wymiany wiedzy  i współpracy, był wspólny występ pantomimiczny.  29 maja 2014 r. zaprezentowaliśmy przedstawienie pt. „Muzeum” w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych (ul. E. Plater 13) oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym i dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników Muzeum Warmii i Mazur  mogliśmy uczestniczyć w lekcji muzealnej.

DZIĘKUJEMY:

  • Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień – za współfinansowanie projektu
  • Dyrekcji i pracownikom Muzeum Warmii i Mazur – za otwartość i pomoc
  • wolontariuszom i sympatykom za wsparcie

 

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia: