Psycholog dziecięcy jest specjalistą zajmującym się udzielaniem wsparcia rodzicom na drodze procesu wychowawczego. Poprzez rozmowę z rodzicem i badanie potrzeb dziecka psycholog jest w stanie zaproponować optymalną formę pomocy.

Kiedy warto udać się do psychologa?

  • gdy dziecko nabywa nowe umiejętności wolniej niż rówieśnicy,
  • gdy staje się bardziej lękliwe i wycofane lub bardziej agresywne, nie panuje nad złością,
  • gdy rozwój dziecka budzi niepokój rodzica lub nauczycieli,
  • gdy mowa dziecka nie rozwija się tak jak jego rówieśników,
  • gdy dziecko jest nadruchliwe, ma trudności z koncentracją uwagi,
  • gdy skarży się na bóle brzucha, bóle głowy lub bez wyraźnej przyczyny pojawia się moczenie nocne,
  • gdy doświadcza żałoby, rozwodu rodziców.

Od czego zaczynamy?

Pierwsze spotkanie z psychologiem to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym.

Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekaże propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego. Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1 lub 2 spotkania z rodzicami i zazwyczaj 2 spotkania z dzieckiem.

Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Chcę skorzystać

Zadzwoń i umów się na spotkanie – tel. 600 315 969