Komunikowanie z innymi ma ogromne znaczenie w życiu każdego z nas. Wpływa na poczucie tożsamości oraz relacje z otoczeniem. Może zadecydować o skutecznej edukacji, a także dobrym funkcjonowaniu wśród rówieśników.

Dlatego tak ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych i konsultacja ze specjalistą, jeśli mamy wątpliwości czy nasze dziecko mówi poprawnie lub sami zauważamy nieprawidłowości.

Proponujemy również wizytę u logopedy w celu profilaktycznym, aby wiedzieć jak stymulować rozwój mowy w okresie jej intensywnego rozwoju oraz jak zapobiegać wadom i zaburzeniom.

W naszej Fundacji nieustannie poszerzana wiedza umożliwia nam objęcie opieką dzieci z rożnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi oraz na wszystkich etapach rozwoju.

Oferujemy zróżnicowane formy terapii. Podstawową są zajęcia indywidualne, których częstotliwość dostosowana jest do potrzeb i możliwości małego człowieka. Terapia rozpoczyna się dokładną diagnozą i wywiadem z rodzicami dziecka.

 

Kiedy warto udać się do logopedy?

 • skończyło już pierwszy roku życia, a nie wypowiada sylab, ani pojedynczych słów.
 • po drugim roku życia ciągle nie mówi.
 • po trzecim roku życia mówi niewyraźnie, bełkotliwie
 • ma już cztery lata, a wciąż nie wymawia głosek k lub g (np. mówi „totet” zamiast „kotek”).
 • 4-5 letnie ma trudności ze słuchowym różnicowaniem niektórych głosek (np. b-p, d-t, g–k, w–f, sz–s, cz–ć).
 • między piątym a szóstym rokiem zastępuje głoski (zwłaszcza s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź) świszczącymi dźwiękami lub nie wypowiada ich wcale.
 • nieprawidłowo wymawia głoskę r.
 • podczas mówienia wysuwa język między zęby.
 • nie poznaje nowych słów, jego rozwój mowy zatrzymał się.
 • mówiąc ślini się, wykonuje dziwne ruchy językiem.
 • jąka się.
 • mówi przez nos.
 • ma wadę zgryzu.