Sprawozdania roczne z naszej działalności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrym obyczajem udostępniamy nasze sprawozdanie merytoryczne.

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2016