Lubimy wyzwania

Stanisław Jerzy Lec powiedział: „Nie chodź utartymi drogami, bo się pośliźniesz”.

Lubimy wyzwania, dlatego wybrałyśmy niełatwą drogę fundacji. Kierowała nami chęć stworzenia takiej przestrzeni, takiego miejsca, do którego mogą zgłosić się rodzice zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka i szybko uzyskać niezbędną pomoc.

Równocześnie chciałyśmy działać istniejąc w lokalnym „krajobrazie”, łącząc wysiłki z innymi organizacjami i podmiotami, które mają wspierać zdrowie i rozwój człowieka.

Stąd 13 sierpnia 2012r. dwóch fundatorów złożyło w Kancelarii Notarialnej oświadczenie woli, które to stało się pierwszym krokiem do przygody zwanej odtąd „Fundacja Ścieżka”.

Podczas posiedzenia fundatorów uchwalono również statut Fundacji oraz powołano Zarząd, w którego skład weszły:

  • Doroda Duchniewicz-Człapińska – prezes
  • Anita Bednarczyk – wiceprezes