Druga edycja

Ogromny sukces pierwszej edycji projektu  „Nauka komunikacji – kłopotliwe (trudne) pytania i rozmowy” zachęcił nas do kontynuowania pracy. Po raz kolejny umówiliśmy się na serię spotkań w granie osób, różniących się pod względem sposobów komunikacji. Skoro każdy „mówi” inaczej, to czy można się jakoś „dogadać?” Oczywiście! Jak mogliśmy się przekonać wystarczyły chęci i wspólny cel.

Tym razem na warsztat wzięliśmy tradycje związane z aktualnie przeżywanym czasem. Przygotowaliśmy też maski i zorganizowaliśmy bal karnawałowy.

Uczestnicy:

  • dzieci z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie
  • dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie
  • osoby głuchoniewidome z Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG)

Dziękujemy:

  • Dyrekcji Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, za współfinansowanie projektu;
  • Dyrekcji Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, dzięki której otrzymaliśmy bilety na przejazdy;
  • wszystkim przyjaciołom i sympatykom, którzy wspierali nas w działaniach, a szczególnie Pani Anecie Kowalskiej-Siedleckiej;
  • wolontariuszom, wspierających nas podczas warsztatów.