Integracja sensoryczna (SI) jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, możemy skoordynować ruchy, będąc w głośnym miejscu skupić się na wykonywanej czynności, a nie zatykać uszy, by odciąć się od hałasu.

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć problemy z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów czy utrzymaniem równowagi.

Diagnoza

Nasi specjaliści podejmą terapię Twojego dziecka po dokonaniu diagnozy Integracji Sensorycznej w oparciu o:

  • wywiad,
  • Obserwację Kliniczną dziecka,
  • badanie testowe Południowo Kalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej (dzieci od 4 r.ż. i podejmujące współpracę podczas badania testowego),
  • obserwację zachowania dziecka podczas badania oraz ewentualnie obserwację swobodnej zabawy dziecka i reakcji dziecka na stymulację sensoryczną.